Αγροτική οικονομία και ανάπτυξη

Στη σειρά εντάσσονται εκδόσεις του Μορφωτικού Ινστιτούτου και του Ιστορικού Αρχείου της πρώην Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, τη διακίνηση των οποίων έχει πλέον αναλάβει το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.

8 Βιβλία
Θεσσαλία γεωγραφική ανάλυση μιας ελληνικής περιφέρειας

Michel Sivignon
Μετάφραση: Γιούλη Αναστοπούλου
Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας
Αθήνα 1992, σελ. 693, εικ. 26, σχ. 111
ISBN 960-8405-03-3

€ 30


Η διοίκηση της Α.Τ.Ε. στις απαρχές της. Κωνσταντίνος Β. Γόντικας (1930-1935)

Επιμέλεια: Ευάγγελος Δ. Πρόντζας
Ιστορικό Αρχείο Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, Σειρά 2: Αρχεία Διοικητών
Αθήνα 2007, σελ. 373, εικ. 23, πίν. 17, διαγρ. 21, σχήμ. 16
ISBN 960-8405-38-6

€ 40


Η δυναμική του αγροτικού εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα

Λεωνίδας Καλλιβρετάκης
Μορφωτικό Ινστιτούτο Aγροτικής Τράπεζας
Αθήνα 1990, σελ. 465, εικ. 120, πίν. 42, διαγρ. 5
ISBN 960-8405-02-5

€ 25


Η γερμανική πολιτική στην Ελλάδα 1896-1914

Κώστας Λούλος
Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας
Αθήνα 1990, σελ. 318      

€ 15


Ιδιοκτησιακό καθεστώς και αξιοποίηση της αγροτικής γης στην Ελλάδα

Θανάσης Τσούμας, Δημήτρης Τασιούλας
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος
Αθήνα 1986, σελ. 115, πίν. 38, διαγρ. 11

€ 10


Τοπική δημοσιότητα και επαρχιακός τύπος στην Ελλάδα

Νίκος Δεμερτζής
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Αθήνα 1996, σελ. 230
ISBN 960-8405-19-Χ

€ 15