Πολιτισμικοί Οδηγοί

Η σειρά "Πολιτισμικοί οδηγοί" περιλαμβάνει πολιτισμικούς οδηγούς διαφόρων περιοχών και δημοσιεύματα οικολογικού περιεχομένου. Ο στόχος της σειράς πολιτισμικών οδηγών είναι να παρουσιάζουν περιοχές της Ελλάδας που δεν έχουν προβληθεί ανάλογα με τη σημασία τους, με βάση τα τελευταία πορίσματα της αρχαιολογικής και ιστορικής έρευνας.

4 Βιβλία
Θράκη
Μπακιρτζής Χαράλαμπος - Τριαντάφυλλος Διαμαντής κ.ά.
Αθήνα 2002,
β΄ βελτιωμένη έκδοση [1989/1992]
(ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά),
σελ. 96, εικ. 41, σχέδ. και χάρτ. 31

€ 5,30

Το πρώτο αυτό βιβλίο της σειράς των πολιτιστικών οδηγών είναι αφιερωμένο στην ακριτική Θράκη, μια περιοχή του ελλαδικού χώρου στενά συνδεδεμένη με τη διαμόρφωση του ελληνικού πολιτισμού...
Πεζοπορικός και πολιτισμικός χάρτης της περιοχής του Λούσιου ποταμού
Αθήνα 1999 (ελληνικά και αγγλικά),
σελ. 16 + χάρτης, εικ. 34
(συνεπιχορήγηση με τη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Πελοποννήσου)
ISBN 960-244-051-1
και 960-244-052-Χ

€ 7,42

Ο χάρτης αυτός της περιοχής του Λούσιου ποταμού και το δεκαεξασέλιδο έντυπο που το συνοδεύει, προτείνει έξι βασικές και άλλες δευτερεύουσες διαδρομές από τις πηγές μέχρι και τη συμβολή του...
Πολιτιστικός χάρτης Αρκαδίας
Αθήνα 1997 (ελληνικά και αγγλικά),
σελ. 32 + χάρτης, εικ. 52
(συνεπιχορήγηση με τη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Πελοποννήσου)
ISBN 960-244-040-6 και 960-244-041-4

€ 7,42

Ο χάρτης αυτός αποτελεί μια εκδοτική καινοτομία: περιλαμβάνει πολιτισμικά στοιχεία του νομού Αρκαδίας και της Γορτυνίας ειδικότερα, και προτείνει διαδρομές για την επίσκεψη στα πολιτισμικά μνημεία...
Μακεδονία
Αθήνα 1997,
σελ. 260, εικ., σχέδ. και χάρτ. 187
(συνεπιχορήγηση με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού)
ISBN 960-534-008-9

€ 12,72

Η έκδοση αυτή δεν περιορίζεται στην απλή περιήγηση ή την παράθεση των ιστορικών τόπων, αλλά δίνει στον αναγνώστη το υπόβαθρο και τις προϋποθέσεις - φυσικές, ιστορικές, κοινωνικές - οι οποίες συνέβαλαν...