Εκδόσεις

Εκδοτικές σειρές 


Διατριβές και άλλες πρωτότυπες μελέτες, σε επιστημονικά πεδία όπως: 

 • Προβιομηχανική τεχνολογία
 • Εξέλιξη του αστικού τοπίου
 • Οικονομική ιστορία
 • Περιβάλλον 

 Έργα συναφή με τις θεματικές των μουσείων του ΠΙΟΠ

 • Υδροκίνηση
 • Μαρμαροτεχνία
 • Πλινθοκεραμοποιία
 • Ελαιουργία (παραδοσιακή και βιομηχανική)
 • Περιβαλλοντική διαχείριση φυσικών πόρων
 • Παραδοσιακές μορφές παραγωγής 

Μεταφράσεις ξενόγλωσσων έργων που αποτελούν σημείο αναφοράς στη διεθνή βιβλιογραφία, σε πεδία όπως: 

 • Βιομηχανική αρχαιολογία
 • Ιστορία της τεχνολογίας
 • Μουσειολογία 

Επανεκδόσεις παλαιών και εξαντλημένων έργων που παραμένουν χρήσιμα εργαλεία για τη νεότερη ιστοριογραφία.


Πρακτικά Τριημέρων Εργασίας του Ιδρύματος και άλλων συνεδρίων (με συνεργαζόμενους φορείς), καθώς και επιστημονικά πορίσματα ερευνητικών προγραμμάτων.

Για τον Κατάλογο των Εκδόσεων 2023, πατήστε εδώ


Διάθεση


Οι Εκδόσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς διατίθενται:

Museumshop Αθήνας
City Link, Στοά Σπυρομήλιου, ισόγειο, αρ. 21 Κτήριο IX
105 64 Αθήνα
Τ.: 210 3224923

Museumshop Θεσσαλονίκης
Λεωφ. Νίκης 9Α & Δημοσθένους
546 24 Θεσσαλονίκη
Τ.: 2310 527536

Museumshops του Δικτύου Μουσείων ΠΙΟΠ

Στην κεντρική διάθεση εκδόσεων του ΠΙΟΠ
Χρήστος Μαρίνης/Εκδόσεις Παρασκήνιο
Ζωοδόχου Πηγής 85, Αθήνα 11473
Τηλ: 210 3648170, 210 3648197
e-mail: marinisb@gmail.com
www.marinisbooks.gr

Σε όλα τα βιβλιοπωλεία μέσω του κεντρικού διαθέτη